no image Värderingar

VÄRDERINGAR

Integrity

INTEGRITET

Integritet är kärnan för allt som vi tar oss för som företag. Vi har principer och etik som grund för företaget. Idag reflekteras vår integritet av våra anställa, våra produkter och våra verksamheter och affärsrelationer. Vi håller våra löften till varandra, till våra kunder och till våra aktieägare.

People

ANSTÄLLDA

Våra anställda representerar grunden och framtiden för vår framgång. Inom Sherwin-Williams är vi stolta över vårt umgänge – vår familj av lojala anställda. Vi vinnlägger oss om att ge våra anställda en säker och hälsosam arbetsmiljö med möjlighet att utvecklas, växa, bli belönad och erkänd för uppnådda framgångar. Vi vinnlägger oss också om att värdera mångfalden bland våra anställda, deras olika kulturer och åsikter och förbättra livskvaliteten i de samhällen där vi verkar.

Service

SERVICE

Service som är exemplarisk, personlig och professionell, tillsammans med branschens starkaste produktkunskap och leveranskedja, ger kunderna förtroende för våra produkter och beläggningslösningar.

Quality

KVALITET

Företaget har alltid satsat på kvalitet, vilket till stor del förklarar våra framgångar. Våra grundare insisterade redan från början på att tillhandahålla produkter, processer och personal av högsta kvalitet. Ännu idag har vi ambitionen att vara bäst. Med en stark drivkraft att ständigt förbättras utmanar vi oss själva att sätta nya branschstandarder inom färger, produkter och beläggningar som bevarar, skyddar och ger en vacker yta.

Performance

PRESTATIONER

Prestationer som ger önskat resultat och som kan användas som exempel för andra uppmuntras, erkänns och belönas. Våra anställda och våra produkter levererar fantastiska resultat. Därför är vår företagskultur resultatorienterad. Vi har höga förväntningar och anstränger oss att bedöma och belöna våra anställdas ansträngningar att uppnå de högt satta målen.

Innovation

INNOVATION

Innovation garanterar att våra kunder är de första att dra nytta av banbrytande framsteg via våra produkter och beläggningar och deras tillämpningar. Inom Sherwin-Williams uppmuntras expansivt tänkande och innovationer genom att vi utmanar förgivettagna sanningar och använder vår kollektiva uppfinningsrikedom och fantasi för nya idéer och ny inspiration.

Growth

UTVECKLING

Disciplinerad utveckling är ett nyckelord inom vår organisation. Att växa inte bara i storlek utan också i kunskap och karaktär var en tidigt utvecklad strategi inom företaget. Idag står vi fast vid den principen när vi fortsätter att sprida våra produkter och tjänster samtidigt som vi tar hand om planetens naturresurser. Vi ställer oss bakom en utveckling som är disciplinerad och hållbar och som kommer våra aktieägare, kunder och anställda tillgodo.

Kontakta OSS:

+44 (0)1204 521771

©2017 The Sherwin-Williams Company, Skydds- och marinbeläggningar.
twit yout linkd