no image Wsparcie Techniczne

WSPARCIE TECHNICZNE

Dział wsparcia technicznego firmy Sherwin-Williams (ang. Technical Service Department, TSD) zapewnia wyspecjalizowaną pomoc i zaawansowane porady, w tym w zakresie wykrywania, analizowania i usuwania problemów zarówno dla właścicieli, wykonawców, jak i klientów.

 

Wszyscy członkowie zespołu Sherwin-Williams TSD ukończyli program szkoleniowy inspektora powłok NACE (ang. Coating Inspector Program, CIP). Absolwenci programu CIP wykorzystują szeroką wiedzę z zakresu ochrony przed korozją, inspekcji powłok malarskich i zarządzania projektami zapewniając klientom wymierne oszczędności, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i w dłuższej perspektywie.

 

Nasi specjaliści z zakresu ochrony przed korozją posiadają dodatkowe kwalifikacje uzyskiwane w ramach stowarzyszenia Society for Protective Coating, obejmujące zarządzanie projektami, planowanie, analizę ekonomiczną, sporządzanie specyfikacji i inspekcje powłok ochronnych powierzchni betonowych.

 

Najważniejszym priorytetem specjalistów ds. ochrony korozyjnej firmy Sherwin-Williams jest satysfakcja klientów z realizowanego projektu, od specyfikacji aż po ukończenie prac.

 

Zespół ds usług technicznych oferuje również podstawowe szkolenie wprowadzające dotyczące wszystkich naszych produktów oraz szkolenie dotyczące zatwierdzonego stosowania produktów węglowodorowych firmy Sherwin-Williams.

 

W skrócie:

 

Specjaliści firmy Sherwin-Williams do spraw ochrony korozyjnej świadczą usługi w następującym zakresie:

• Opracowywanie specyfikacji oraz zaleceń dotyczących powłok ochronnych i okładzin dla różnorodnych podłoży.

• Współpraca z instalatorami w celu zapewnienia właściwego przygotowania podłoża i nałożenia powłok.

• Przeprowadzanie badań dotyczących korozji i ocena zakładu/instalacji we współpracy z personelem lub doradcami technicznymi.

• Prowadzenie seminariów szkoleniowych dla właścicieli, firm projektowych i stowarzyszeń zawodowych w zakresie stosowania powłok ochronnych i okrętowych oraz przygotowania powierzchni.

• Analizy usterek w terenie przy pomocy badań niszczących i nieniszczących.

 

Kontakt z zespołem usług technicznych:

+44 (0) 1204 556 457

technicale@sherwin.com

 

Kontakt:

+44 (0)1204 521771

©2017 The Sherwin-Williams Company, Powłoki ochronne i okrętowe.
twit yout linkd
.img-responsive