no image Wiodące Wartości

WIODĄCE WARTOŚCI

Integrity

INTEGRALNOŚĆ

Integralność to fundament naszej firmy. Działamy w sposób etyczny i oparty na przyjętych zasadach. Obecnie integralność znajduje odzwierciedlenie w naszych ludziach, naszych produktach, naszych praktykach i relacjach biznesowych. Dotrzymujemy obietnic złożonych wzajemnie między sobą oraz złożonych naszym klientom i udziałowcom.

People

LUDZIE

Ludzie to podwaliny i przyszłość naszego sukcesu. W firmie Sherwin-Williams jesteśmy dumni z samych siebie - z naszej wielkiej rodziny lojalnych pracowników. Jesteśmy zdeterminowani, aby zapewnić naszym ludziom bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, oferujące możliwości nauki, rozwoju, nagradzania i uznawania osiągnięć. Cenimy sobie też różnorodność osób, kultur i punktów widzenia, dokładając starań, aby poprawić jakość życia w społecznościach, którym służymy.

Service

USŁUGI

Nasze usług świadczymy w sposób wzorcowy, osobisty i profesjonalny, korzystając z najsilniejszego wsparcia wiedzą dotyczącą produktów i z najpewniejszego łańcucha dostaw, oferując naszym klientom godne zaufania produkty i powłoki.

Quality

JAKOŚĆ

Jakość to podstawowy składnik sukcesu naszej firmy. Od samego początku nasi założyciele podkreślali znaczenie najwyższej jakości produktów, procesów i kadry. Obecnie kontynuujemy tę tradycję najwyższej jakości. Z pełnym poświęceniem dla nieustannego rozwoju stawiamy sobie nieustannie nowe wyzwania, aby ustanawiać nowe standardy branżowe w zakresie doskonałych kolorów, produktów i powłok, które konserwują, chronią i upiększają.

Performance

WYDAJNOŚĆ

Wydajność pozwalająca uzyskać żądane wyniki i będąca przykładem dla innych zawsze jest uznawana, nagradzana i zawsze do niej zachęcamy. Nasz personel i nasze produkty osiągają wyjątkowe wyniki. Stosownie do tego nasza kultura jest nastawiona na uzyskiwanie najwyższych wyników. Ustanawiamy wysokie oczekiwania i dbamy o to, aby mierzyć i nagradzać osiągnięcie celów, które stanowią wyzwanie.

Innovation

INNOWACJE

Dzięki naszym innowacjom nasi klienci mogą jako pierwsi skorzystać z zalet pionierskich postępów w zakresie oferowanych produktów, powłok i ich zastosowań. W firmie Sherwin-Williams zachęcamy do myślenia ekspansywnego i innowacyjnego nie bojąc się śmiałych założeń i wykorzystując naszą kolektywną mądrość i wyobraźnię w celu generowania nowych pomysłów i inspiracji.

Growth

WZROST

Wzrost kształtowany dyscypliną to cecha charakterystyczna naszej organizacji. Jedną z naszych pierwszych wiodących zasad było “Wzrastać w wiedzy i charakterze, nie tylko w rozmiarach”. Obecnie pozostajemy wierni tej zasadzie obejmując cały glob naszymi produktami i usługami, jednocześnie chroniąc zasoby naturalne naszej planety. Pragniemy wzrostu zdyscyplinowanego i zrównoważonego, takiego, który stanowi korzyść dla naszych udziałowców, klientów i pracowników.

Kontakt:

+44 (0)1204 521771

©2017 The Sherwin-Williams Company, Powłoki ochronne i okrętowe.
twit yout linkd