no image Galvanisert Stål Spesifikasjoner

GALVANISERT STÅL SPESIFIKASJONER

SERVICE MILJØ
I samsvar med ISO 12944
Sherwin - Williams Spesifikasjon
Nei Materialer Tørrfilmtykkelse Nei Materialer Tørrfilmtykkelse
Internal Dry
Galvanized
Steel
Z1 Macropoxy L574
Acrolon C137V2
25µm
50µm
Z2 Macropoxy K267 75µm
Internal Wet or
External
Galvanized
Steel
Z3 Macropoxy K267
Acrolon C137V2
100µm
50µm
Z4 Macropoxy K267
Macropoxy K267
75µm
75µm
Immersed In:
Salt Water or Fresh Water
Buried in:
Soil / Concrete
Galvanized
Steel
Z6 Macropoxy L574
Macropoxy L425
Macropoxy L425
25µm
125µm
125µm

Kontakt OSS:

+44 (0)1204 521771

©2017 The Sherwin-Williams Company, Beskyttende og marine belegg.
twit yout linkd