no image Loppupään Öljy Ja Kaasu

LOPPUPÄÄN ÖLJY JA KAASU

Jalostamoiden, kaasulaitosten, petrokemiallisten putkistojen ja varastosäiliöiden on sovelluttava useille hiilivetylähteille ja raaka-aineille. Tämä tuo tullessaan useita haastavia olosuhteita (esim. korkeammat prosessilämpötilat, korroosio eristyksen alla tai kryogeeniset roiskumisriskit nestekaasuprosessoinnissa).

 

Sherwin-Williams Protective and Marine tarjoaa koeteltuja ja testattuja vankkoja teknologioita, kuten lasihiutale-epoksit yhdessä uudempien teknologioiden, kuten polyasparagiinin, ohella. Nämä pinnoitteet tarjoavat vaikuttavuuden ja tehokkuuden yhdistäviä ratkaisuja nopeasta korkeasta lämpötilasta ja korkeasta paineesta (HTHP) palautumisesta käyttöön yleiskäyttöisiin putkipinnoitteisiin, jotka soveltuvat laajoille käyttölämpötila-alueille.

Ota yhteyttä:

+44 (0)1204 521771

©2017 The Sherwin-Williams Company, Suoja- ja laivamaalit.
twit yout linkd