no image Energia Loppupään öljy ja kaasu - Sherwin-Williamss

Loppupään öljy ja kaasu

Jalostamoiden, kaasulaitosten, petrokemiallisten putkistojen ja varastosäiliöiden on sovelluttava useille hiilivetylähteille ja raaka-aineille. Tämä tuo tullessaan useita haastavia olosuhteita (esim. korkeammat prosessilämpötilat, korroosio eristyksen alla tai kryogeeniset roiskumisriskit nestekaasuprosessoinnissa).

 

Sherwin-Williams Protective and Marine tarjoaa koeteltuja ja testattuja vankkoja teknologioita, kuten lasihiutale-epoksit yhdessä uudempien teknologioiden, kuten polyasparagiinin, ohella. Nämä pinnoitteet tarjoavat vaikuttavuuden ja tehokkuuden yhdistäviä ratkaisuja nopeasta korkeasta lämpötilasta ja korkeasta paineesta (HTHP) palautumisesta käyttöön yleiskäyttöisiin putkipinnoitteisiin, jotka soveltuvat laajoille käyttölämpötila-alueille.

Ota yhteyttä:

+44 (0)1204 521771

SW White
Phone
Phone
Phone
Email
Location

Asiakaspalvelu Isossa-Britanniassa: +44 (0)1204 556420

Asiakaspalvelu muualla kuin Isossa-Britanniassa: +44 (0)1204 556454

Tekninen asiakaspalvelu: +44 (0)1204 556457

Tower Works, Kestor Street, Bolton BL2 2AL

©2017 The Sherwin-Williams Company, Suoja- ja laivamaalit.

Sherwin Paint