no image
Perusarvot

PERUSARVOT

Integrity

REHELLISYYS

Rehellisyys on yrityksemme perusarvo. Meidät perustettiin periaatteellisena, eettisenä yrityksenä. Tänä päivänä rehellisyys heijastuu ihmisissämme, tuotteissamme, liiketoimintakäytännöissä ja suhteissa. Pidämme toisillemme, asiakkaillemme ja osakkeenomistajillemme antamamme lupaukset.

People

IHMISET

Ihmiset ovat menestyksemme perusta ja tulevaisuus. Sherwin-Williamsilla olemme ylpeitä ylläpitämästämme yhtiöstä - lojaalien työtekijöiden perheestämme. Olemme sitoutuneet tarjoamaan ihmisillemme turvalliset ja terveelliset työympäristöt ja mahdollisuuden oppia, kasvaa, tulla palkituksi ja saada tunnustusta saavutuksistaan. Olemme myös sitoutuneet arvostamaan ihmisten, kulttuurien ja näkemyskantojen monimuotoisuutta sekä parantamaan elämänlaatua yhteisöissä, joita palvelemme.

Service

PALVELU

Esimerkillinen, henkilökohtainen ja ammattimainen palvelu yhdistettynä vahvimpaan mahdolliseen tuotetuntemukseen ja teollisuudenalamme toimitusketjuun antaa asiakkaillemme luottamuksen tuotteisiimme ja pinnoiteratkaisuihimme.

Quality

LAATU

Laatu on ollut yhtiön menestyksen peruselementtejä. Alusta alkaen perustajamme edellyttivät korkeinta mahdollista laatua tuotteilta, prosesseilta ja ihmisiltä. Omistautuminen olemaan paras jatkuu tänä päivänä edelleen. Sitoutumalla vahvasti jatkuvaan kehitykseen haastamme itsemme asettamaan alan standardeja värien, tuotteiden ja pinnoitteiden, jotka säilyttävät, suojaavat ja kaunistavat, erinomaisuudessa.

Performance

SUORITUSKYKY

Halutut tulokset saavuttavaa ja toisille esimerkin asettavaa suoritusta kannustetaan, tunnustetaan ja palkitaan. Ihmisemme ja tuotteemme tuottavat poikkeuksellisia tuloksia. Sen mukaisesti kulttuurimme on tulosorientoitunut. Asetamme suuria odotuksia ja sekä mittaamme että palkitsemme haastavien tavoitteiden saavuttamisen.

Innovation

INNOVATIIVINEN

Innovaatio varmistaa, että asiakkaamme saavat ensimmäisenä hyödyn uraauurtavista saavutuksista tuotteissamme, pinnoitteissamme ja niiden käytössä. Sherwin-Williamsilla kasvuhakuista ajattelua ja innovaatiota kannustetaan haastavin oletuksin ja hyödyntämällä yhteistä kekseliäisyytttämme ja mielikuvitustamme uusiin ideoihin ja inspiraatioihin.

Growth

KASVU

Kurinalainen kasvu on organisaatiomme tavaramerkki. “Tietämyksen ja luonteen kasvu koon kasvun lisäksi,” oli yhtiömme ohjaava periaate alusta alkaen. Tälle periaatteelle uskollisina jatkamme tuotteittemme ja palvelujemme levittämistä maailmaan suojaten samalla planeettamme luonnonvaroja. Olemme sitoutuneet kurinalaiseen ja kestävään kasvuun, joka on tarkoitettu hyödyttämään osakkeenomistajiamme, asiakkaitamme ja työntekijöitämme.

Ota yhteyttä:

+44 (0)1204 521771

©2017 The Sherwin-Williams Company, Suoja- ja laivamaalit.
twit yout linkd