no image OLIE OG GAS, NEDSTRØMS

OLIE OG GAS, NEDSTRØMS

Raffinaderier, gasværker, petrokemi, rørledninger og opbevaringstanke skal tilpasses mange kilder til kulbrinte og råstoffer, hvilket giver en række udfordrende betingelser (f.eks. højere procestemperaturer, korrosion under isolering eller kryogenudslip i forbindelse med behandling af flydende naturgas).

 

Sherwin-Williams Protective and Marine tilbyder både gennemtestede, robuste teknologier, som f.eks. glasflageepoxyer, og nyere teknologier som polyasparagin. Disse overfladebehandlingsløsninger forener effektivitet og ydeevne, lige fra beklædninger til høje temperaturer og højt tryk (HTHP), der hurtigt er klar til brug igen, til universaloverfladebehandlinger af rør, der kan klare et bredt spektrum af driftstemperaturer.

Kontakt OS:

+44 (0)1204 521771

©2017 The Sherwin-Williams Company, Beskyttelse og belægninger til brug på havet.
twit yout linkd