no image Fire Engineering

POŽÁRNĚ-TECHNICKÝ A ODHADNÍ TÝM

Náš Požárně-technický a odhadní tým (FEET) složený z plně kvalifikovaných stavebních inženýrů, sídlící ve Velké Británii i v Indii pro zohlednění celosvětových časových pásem, může zajistit jednoduché i složité požární výpočty pro požáry celulózových i uhlovodíkových produktů.

 

Díky jedinečné kombinaci stavebně-technických zkušeností a požární odbornosti může tento tým nabídnout požárně-technická řešení již ve fázi konceptu.

 

Ocelové a požárně optimalizované konstrukce poskytují nákladově nejefektivnější řešení splňující požadavky zákazníků.

 

Kontaktujte tým FEET na adrese feet.support@sherwin.com

 

Sherwin-Williams Marked Contract Drawings

Image courtesy of GRJ Contracting.

Kontaktujte NÁS:

+44 (0)1204 521771

©2017 The Sherwin-Williams Company, Ochranné a lodní nátěry.
twit yout linkd