no image Hlavní Hodnoty

HLAVNÍ HODNOTY

Integrity

INTEGRITA

Integrita je podstatou toho, co jako společnost znamenáme. Už od svého založení jsme podnikem, který stojí na zásadách a etice. Dnes se integrita odráží v našich zaměstnancích, našich výrobcích a našich obchodních postupech a vztazích. Sliby dodržujeme mezi sebou navzájem i vůči našim zákazníkům a našim akcionářům.

People

LIDÉ

Lidé představují základ a budoucnost našeho úspěchu. Ve společnosti Sherwin-Williams jsme hrdí na podnik, který rozvíjíme v duchu rodiny loajálních zaměstnanců. Naším cílem je poskytovat našim lidem bezpečné a zdravé pracovní prostředí s příležitostí učit se, růst, být odměněn a dosáhnout uznání za dosažené úspěchy. Zavázali jsme se také oceňovat rozmanitost individuality, kultur a úhlů pohledu a zlepšovat kvalitu života v komunitách, kde působíme.

Service

SERVIS

Servis, který je příkladný, osobní a profesionální a který jde ruku v ruce s co nejvyšší znalostí produktů a dodavatelského řetězce v našem oboru, poskytuje našim zákazníkům důvěru v naše výrobky a nátěrová řešení.

Quality

KVALITA

Kvalita byla prvotním prvkem přispívajícím k úspěchu naší společnosti. Už od začátku dbali naši zakladatelé na to, aby produkty, procesy a lidé byli té nejvyšší kvality. Dnes tato snaha být nejlepší pokračuje. V rámci našeho závazku k neustálému zlepšování vyzýváme sami sebe ke zlepšování průmyslového standardu pro dosažení vynikajících výsledků v barvách, produktech a nátěrových hmotách, které uchovávají, chrání a zkrášlují.

Performance

VÝKONNOST

Výkonnost, která dosahuje požadovaných výsledků a která je příkladem pro ostatní, je podporována, uznávána a odměňována. Naši lidé a produkty dosahují výjimečných výsledků. V souladu s tím je naše kultura zaměřena na výsledky. Stanovili jsme si vysoké předpoklady dosahování náročných cílů – a také dbáme na jejich měření a odměňování.

Innovation

INOVACE

Inovace zajišťuje, aby naši zákazníci byli na prvním místě ve využívání výhod z převratného vývoje našich produktů, nátěrů a jejich aplikací. Ve společnosti Sherwin-Williams podporujeme otevřené myšlení a inovace prostřednictvím náročných předpokladů a zapojením naší kolektivní vynalézavosti a představivosti pro nové nápady a inspiraci.

Growth

RŮST

Charakteristickým znakem naší organizace je růst umocněný disciplínou. Počátečním řídicím principem naší společnosti bylo „růst v oblasti znalostí a charakteru, stejně jako ve velikosti“. Dnes, věrni této zásadě, pokračujeme v pokrývání světa našimi produkty a službami, a zároveň chráníme přírodní zdroje naší planety. Zavázali jsme se k růstu, který je disciplinovaný a udržitelný a který má za cíl prospěch našich akcionářů, zákazníků a našich zaměstnanců.

Kontaktujte NÁS:

+44 (0)1204 521771

©2017 The Sherwin-Williams Company, Ochranné a lodní nátěry.
twit yout linkd