no image Kariérní Postup

Kariéra ve společnosti Sherwin-Williams poskytuje něco navíc oproti tomu, co je napsáno na plechovce.

KARIÉRNÍ POSTUP

Joao Azevedo

Ředitel marketingu
(EMEA)

Joa

João Azevedo nastoupil do společnosti Sherwin-Williams v roce 2008 po akvizici společnosti Euronavy. Díky svým zkušenostem v oblasti prodeje a marketingu dostal příležitost převzít vedení v oblasti rozvoje podnikání v globálním měřítku, což vedlo k jeho povýšení na pozici ředitele trhu energetiky v oblasti EMEA v roce 2016. O rok později João převzal pozici marketingového ředitele EMEA.

João je držitelem titulu MSc v oboru chemického inženýrství a MBA. Je také certifikovaným korozním inspektorem NACE, úroveň 3 (cert. 27115) a odborníkem v pracovních skupinách ISO TC35 SC14, které posuzují standardy ISO 12944 a ISO 20340.

Neal Sanderson

Obchodní manažer severozápadní oblasti

Neal

Neal nastoupil do podniku ve věku 25 let jako obchodní pracovník v zácviku, což mu dalo možnost strávit tři měsíce v každém oddělení celého podniku. Na konci tohoto dvouletého umístění nastoupil Neal do našeho oddělení technických služeb, kde získal kvalifikaci NACE a BOSIET, a poté přestoupil do prodejního týmu, kde nyní využívá své bohaté znalosti produktů pro podporu našich zákazníků.

Nealovi se líbí kariérní příležitosti, které jsou u společnosti Sherwin-Williams k dispozici, a rád hraje zásadní roli v naší strategické vizi. Jednoho dne by se chtěl stát ředitelem společnosti Sherwin-Williams

Evette Bond

Manažerka dodavatelského řetězce

Evett

Evette joinEvette nastoupila do firmy ve věku 18 let jako asistentka v kanceláři výroby. Po získání certifikátu vyššího vzdělání (HNC) a titulu v oboru obchod prostřednictvím společnosti postoupila na svou aktuální pozici manažerky dodavatelského řetězce. Předtím pracovala na pozicích plánovače výroby, koordinátora zásob, plánovače surovin a vedoucího týmu dodavatelského řetězce. ed the business at the age of 18 as a Production Office Junior. After completing her HNC and Degree in Business studies through the company, she advanced to her current position of Supply Chain Manager. Her previous roles have included Production Planner, Inventory Co-ordinator, Raw Material Planner and Supply Chain Team Leader.

Evette se líbí výzva náročného výrobního prostředí a plnění stanovených cílů, ale říká, že to nejlepší na práci u společnosti Sherwin-Williams jsou její lidé a týmová kultura.

Glenn Oakley

Provozní ředitel

Glen

Glenn nastoupil do firmy ve věku 17 let jako učeň ve výrobě. Postupoval přes pozice, které zahrnovaly technika podpory výroby, manažera plánování, vedoucího výroby, vedoucího skladu a manažera zásobovacího řetězce a logistiky. Během této doby Glenn také dokončil vyučení NVQ úroveň 3 v laboratorních metodách, získal certifikát vyššího vzdělání (HNC) v oboru chemie a nakonec titul magistra v oboru chemie.

Glenn tvrdí, že to, co odlišuje Sherwin-Williams od jiných firem, jsou lidé, a říká, že jsme prostřednictvím pozitivních pracovních vztahů vytvořili inovativní prostředí, kde všichni táhnou za jeden provaz.

Debbie Dickinson

Manažerka zákaznických služeb

Debi

Debbie joined the buDebbie nastoupila do firmy ve věku 25 let jako specialistka zákaznických služeb. Prostřednictvím společnosti Sherwin-Williams absolvovala celou řadou kurzů a kvalifikací včetně kurzu NVQ v oblasti služeb zákazníkům, metod podnikových zlepšení a školení zaměřené na vedení a řízení. siness at the age of 25 as a Customer Service Specialist. She has undertaken a variety of courses and qualifications through Sherwin-Williams including NVQ’s in Customer Service, Business Improvement Techniques and Leadership & Management.

Debbie se líbí rozmanitost, kterou její role přináší ve formě výzev, ale říká, že jsou to lidé, kteří dělají firmu tím, čím je

Kontaktujte NÁS:

+44 (0)1204 521771

©2017 The Sherwin-Williams Company, Ochranné a lodní nátěry.
twit yout linkd