no image HLAVNÍ HODNOTY - Sherwin-Williams

HLAVNÍ HODNOTY

 • LIDÉPeople

  Lidé představují základ a budoucnost našeho úspěchu. Ve společnosti Sherwin-Williams jsme hrdí na podnik, který rozvíjíme v duchu rodiny loajálních zaměstnanců. Naším cílem je poskytovat našim lidem bezpečné a zdravé pracovní prostředí s příležitostí učit se, růst, být odměněn a dosáhnout uznání za dosažené úspěchy. Zavázali jsme se také oceňovat rozmanitost individuality, kultur a úhlů pohledu a zlepšovat kvalitu života v komunitách, kde působíme.

 • SERVISService

  Servis, který je příkladný, osobní a profesionální a který jde ruku v ruce s co nejvyšší znalostí produktů a dodavatelského řetězce v našem oboru, poskytuje našim zákazníkům důvěru v naše výrobky a nátěrová řešení.

 • INTEGRITAIntegrity

  Integrita je podstatou toho, co jako společnost znamenáme. Už od svého založení jsme podnikem, který stojí na zásadách a etice. Dnes se integrita odráží v našich zaměstnancích, našich výrobcích a našich obchodních postupech a vztazích. Sliby dodržujeme mezi sebou navzájem i vůči našim zákazníkům a našim akcionářům.

 • INOVACEInnovation

  Inovace zajišťuje, aby naši zákazníci byli na prvním místě ve využívání výhod z převratného vývoje našich produktů, nátěrů a jejich aplikací. Ve společnosti Sherwin-Williams podporujeme otevřené myšlení a inovace prostřednictvím náročných předpokladů a zapojením naší kolektivní vynalézavosti a představivosti pro nové nápady a inspiraci.

 • VÝKONNOSTPerformance

  Výkonnost, která dosahuje požadovaných výsledků a která je příkladem pro ostatní, je podporována, uznávána a odměňována. Naši lidé a produkty dosahují výjimečných výsledků. V souladu s tím je naše kultura zaměřena na výsledky. Stanovili jsme si vysoké předpoklady dosahování náročných cílů – a také dbáme na jejich měření a odměňování.

 • KVALITAQuality

  Kvalita byla prvotním prvkem přispívajícím k úspěchu naší společnosti. Už od začátku dbali naši zakladatelé na to, aby produkty, procesy a lidé byli té nejvyšší kvality. Dnes tato snaha být nejlepší pokračuje. V rámci našeho závazku k neustálému zlepšování vyzýváme sami sebe ke zlepšování průmyslového standardu pro dosažení vynikajících výsledků v barvách, produktech a nátěrových hmotách, které uchovávají, chrání a zkrášlují.

 • RŮSTGrowth

  Charakteristickým znakem naší organizace je růst umocněný disciplínou. Počátečním řídicím principem naší společnosti bylo „růst v oblasti znalostí a charakteru, stejně jako ve velikosti“. Dnes, věrni této zásadě, pokračujeme v pokrývání světa našimi produkty a službami, a zároveň chráníme přírodní zdroje naší planety. Zavázali jsme se k růstu, který je disciplinovaný a udržitelný a který má za cíl prospěch našich akcionářů, zákazníků a našich zaměstnanců.

Kontaktujte NÁS:

+44 (0)1204 521771

SW White
Phone
Phone
Phone
Email
Location

Zákaznické služby ve Velké Británi: +44 (0)1204 556420

Zákaznické služby mimo Velkou Británii: +44 (0)1204 556454

Technické zákaznické služby: +44 (0)1204 556457

Tower Works, Kestor Street, Bolton BL2 2AL

©2017 The Sherwin-Williams Company, Ochranné a lodní nátěry.

Sherwin Williams
 • Innovation

 • Growth